Montážní návod - přírodní obkladový kámen

Kamenné obklady jsou vyrobeny z přírodního kamene pro použití v exteriéru a interiéru místnosti. Před zahájením prací je nutné důkladně změřit prostory, spočítat plochu obkladu a zakoupit o 10% více veškerého obkladového materiálu včetně stavební chemie. Rozdílí v rozměrech a barvách vyplývají z použití přírodního materiálu a ruční výroby dodávající přírodní vzhled fasádě vašeho domu.

Montáž obkladů se provádí s použití stavební chemie, která zaručí dokonalý výsledek. Montáž obkladů „na styk“ odstraňuje používání spárovacích malt, díky čemu jsou snižovány náklady a čas na provedení kamenné fasády. Obklady je třeba před pokládkou zkontrolovat. Doporučujeme jednorázový nákup obkladů z jedné výrobní šarže, abyste zabránili větším rozdílům v odstínech. Výrobce neuznává reklamace rozdílů v barevných odstínech u materiálů zakoupených později.

 

Montážní pokyny

Podklad

Všechny podklady musí být před lepením správně vysušeny, mít vhodnou nosnost, stálou a stejnorodou strukturu, být rovné, čisté, suché a očistěné od prachu, mastnost, maziv, proti-adhezních prostředků, zbytků barev, starých nátěrů apod. Podklad musí být stabilní a schopný unést zatížení obklady. Při použiti správného lepidla firmy STEGU® lze obkládat stěny z betonu, pórobetonu, sádrokartonu, cihly, tvárnic, tvarovek typu „Ytong“ apod. Povrchy s větší nasákavostí je třeba ošetřit penetračním přípravkem GRUNT firmy STEGU®, který zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou přilnavostí je nutné odstranit. Nedoporučuje se lepení obkladů na emulzní barvy, akrylové omítky, sádrové stěrky a staré nátěry barev. Zateplené zdivo si vyžaduje doplňkové zesílení (podle výpočtu projektanta), kdy podklad musí být stabilní a přenášet zátěž obkladů.

 

Montáž

Obklady vybírejte z několika krabic zároveň pro rovnoměrné rozložení odstínů. Okolní teplota během lepeni a 48 hodin po jeho ukončeni nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 25°C. Neobkládejte za příliš silného větru, deště a přímém slunečním světle.

 

Lepení

V případě, že obkládáme i vnější rohy stěny, začínáme lepením od rohu do plochy.

Obklady je potřeba lepit pomocí lepidel, která zaručují trvanlivý spoj. Použití jiných lepidel je na vlastní odpovědnost zákazníka. Před zahájením lepení zvolte pomocí vodováhy rovinu a připevněte pomocnou opěrnou lať, na kterou pokládejte první řadu obkladů. Pokládka obkladů začíná vždy odspodu nahoru.

Před lepením odstraňte veškeré nečistoty a nepřesnosti ze zadní strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným ocelovým hladítkem dle pokynů výrobce uvedených na obale použitého lepidla.

V jednom pracovním kroku osazujeme maximálně 5 vrstev tvarovek nad sebou, potom je nutná minimálně 12 hodinová technologická přestávka, která zaručí, že se osazené tvarovky dokonale přilnou a celá konstrukce se vlastní vahou nezbortí. U obkladů je nutné případný vytlačený lepící tmel ve spárách a na tvarovkách dokonale odstranit pomocí čisté vody.

Pokud pokládáte více jak 5 vrstev obkladu je možno pokračovat v práci po cca 12 hodinách technologické přestávky rovněž s maximálním množstvím vrstev 5, kdy musí opět následovat technologická přestávka. Opěrná lať, pod zakládací vrstvou tvarovek, se může odstranit nejdříve po 3 hodinách od osazení zakládací vrstvy.

Při pokládce obkladů dbáme na to, aby obkládaná plocha nebyla vystavena přímému působení prudkého slunečního záření a vysušujícímu větru.

 

Dilatační spáry

Obklad je nutné podle potřeby rozdělit dilatačními spárami (doporučená maximální velikost jednotlivých celků je 4×4 m). Rovněž je nutné dodržovat dilatační objektové spáry. Poloha dilatačních spár musí být přesně specifikována v projektové dokumentaci.

 

Řezání

Obklady řežte pomocí brusky s diamantovým kotoučem na kameny.

 

Schéma pokládky obkladů

Nejlepší efekt celistvosti kamenného obkladu se dosáhne tím, že se řeže a překládá v 1/3 jeho délky.

Schéma pokládky kamenných obkladů STEGU®.

 

Impregnace

Po ukončení prací je nutné povrch ošetřit impregnačním prostředkem, který umožňuje udržet obklady v čistotě. Impregnace jsou hydrofófní a olejofóbní, které povrch nezmění nebo zvýrazní barvu a strukturu kamene. Ošetření proveďte nejlépe do 14 dní po ukončení prací na suchý a čistý podklad.

 

Upozornění

Stonepark.cz nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

 

Nástroje a materiály k montáži kamenných obkladů

Příprava podkladu

 • penetrace GRUNT
 • ochranné rukavice
 • ochranný papír či fólie na zakrytí podlahy
 • ulamovací nůž
 • malířská štětka na nanášení penetrace
 • kbelík

 

Lepení

 • lepidla na kámen
 • ocelové hladítko ze zubem 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm pro nanášení lepidla
 • kotoučová bruska s diamantovým kotoučem
 • vodováha
 • úhelnice
 • ocelový kartáč
 • metr
 • tužka
 • vědro s vodou
 • pěnová houbička
 • průmyslový vysavač

 

Impregnace

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz